Rachunek prognozowany czyli prognoza sprzedaży – co to takiego?

Prognozowanie to ustalenie w wyniku obserwacji poczynionej przez sprzedawcę jak
i dystrybutora Twojego dwuletniego zużycia. Jeśli twój licznik odczytywany jest regularnie, pewnie płacisz za prąd na bieżąco. Co jeśli pracownik odwiedza nas rzadziej? Wówczas pewnie kwota do zapłaty opiewa nie na zużyciu tylko na prognozie sprzedaży z wyszczególnionymi kwotami do zapłaty w najbliższym czasie. Przeprowadzając analizę sprzedawca energii zna twoje „możliwości”, może też ustalić kiedy przebywasz na wakacjach, gdyż w tym okresie spada twoje zapotrzebowanie na energię.

Oczywiście, remont, popsucie urządzenia, które podczas awarii pobiera więcej energii jak i zakup nowego, energooszczędnego sprzętu jaki likwidacja z ogrzewania prądem, wszystko ma wpływ na pobrane kWh. Rachunki prognozowane nie są niczym szczególnym, większość sprzedawców stosuje taki rodzaj oszacowania płatności. Kiedy dochodzi do faktycznego odczytania urządzenia pomiarowego, odbiorca otrzymuje fakturę rozliczeniową. Stąd też, w wyniku rozliczenia można spodziewać niedopłaty, będzie to kwota, którą musimy dopłacić jeżeli zużyliśmy więcej energii niż naliczono w prognozie, bądź nadpłaty jeśli zużycie było niższe od tego, które wskazywał w poprzednich fakturach sprzedawca.

O ile poza reklamowaniem rachunku czy laboratoryjną analizą urządzenia pomiarowego nie ma innych dróg by negować niedopłatę, to nadpłata będzie policzona na poczet przyszłych płatności, rzadko w praktyce sprzedawca zwraca nadpłatę.

W prognozach ważne jest ujęcie analogicznego okresu zużycia w tożsamym okresie rozliczeniowym. Okresami takimi mogą być okresy zima, lato np. i tak prognoza będzie wynosiła tyle samo w okresie od lutego do sierpnia 2015 co odbiorca wykorzystał w tym okresie w roku poprzednim.

Prognozowe naliczanie jest zgodne z  § 32 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126). Przepisy te brzmią:

„4. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej  w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W prognozach, o których mowa w ust.4, należy uwzględniać zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektryczne.”

Jak szybko sprawdzić rachunek za prąd?

Wiecie już co ukrywa rachunek za prąd, czasem na fakturze stosowane są skróty dla opłat dystrybucyjnych. W zależności od sprzedawcy opłaty mogą też być różnie nazwane. Niezmienne jest jednak ilość opłat dystrybucyjnych, ich pobieranie jest obligatoryjne i zawsze będzie obciążało Odbiorcę.

Dogłębna analiza rachunku i porównanie go z poprzednim sprawi, że rozkodujemy za co tak naprawdę płacimy. Na stronach sprzedawców często pojawiają się poradnik jak czytać fakturę. Można też poprosić o jej odszyfrowanie pracownika biura obsługi klienta bądź infolinii.

Pamiętajmy o swoich prawach, w przypadku prognozowego naliczania płatności zakład energetyczny musi uwzględnić zgłoszone przez nas zmiany (§ 32 ust. 5 ww rozporządzenia). Zgłosić je można na infolinii, osobiście czy korespondencyjnie. Zawsze w takim wypadku podajemy aktualny stan licznika.

Advertisements

One thought on “Rachunek prognozowany czyli prognoza sprzedaży – co to takiego?

  1. Pola says:

    nigdy nie rozumiałam tych wszystkich prognoz… rachunki to w ogóle była dla mnie czarna magia. Jakiś czas temu zmieniłam sprzedawcę prądu na novum i nie teraz mam czegoś takiego. Wiem ile będę płacić każdego miesiąca bo mam gwarancję ceny

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s