Proces zmiany sprzedawcy energii – sposobem na niski rachunek?

Wiemy jak oszczędzać? Tak idzie nam to opornie, kto wymienił żarówki? Ty, Ty i jak, jest różnica? Mała albo zerowa, koszty nowej świecącej bańki jaszcze się nie zwróciły. Dzisiejszy poradnik ma na celu przedstawić proces zmiany sprzedawcy energii. Przeanalizujemy kto, co i kiedy musi wykonać aby zmienić sprzedawcę i oszczędzić, dzięki niższej cenie kWh.

»»»» Odbiorca

Dokonuje wyboru sprzedawcy, sprawdza oferty kalkuluje, do kogo opłaca mu się dołączyć. Oczywiście sam sprzedawca może przedstawić Wam ofertę, jednak nigdy nie zapomnijcie porównać jej z innymi im więcej porównań tym większa świadomość cen na rynku.

»»»» Odbiorca »»»» Nowy sprzedawca

Oba podmioty mogą wykonać następne krok, zwykle to nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy dba o przeprowadzenie procesu zmiany. On też przedstawia szkic umowy, ustalane są ceny jak inne warunki umowne, niektóre takie jak długość okresu wpłaty mogą być negocjowane. Zawarcie umowy między Odbiorcą – podmiotem mającym tytuł prawny do lokalu, w którym pobierana jest energia, zwanym zwykle PPE – punkt poboru energii. Drugą stroną umowy jest spółka obrotu – sprzedawca. Umowa musi wejść w życie od następnego dnia po zakończeniu umowy z dotychczasowym sprzedawcą.

»»»» Odbiorca »»»» Nowy sprzedawca

Należy złożyć wypowiedzenie umowy kompleksowej bądź umowy z sprzedawcą energii. Umów terminowych lepiej przestrzegać, wcześniejsze ich wypowiedzenie grozi karą umowną.

baner

»»»» Odbiorca »»»» Nowy sprzedawca

Operator Systemu Dystrybucyjnego musi zostać powiadomiony o tym, że odbiorca zawarł nową umowę sprzedaży. Jest to konieczne ze względów rozliczeniowych. W ciągu 5 dni roboczych OSD dokona weryfikacji umowy, oczywiście w przyczyn ustawowych OSD może odmówić zgłoszenia, przyczyny odrzucenia zgłoszenia muszą być podane na piśmie.

»»»» Odbiorca  »»»» Nowy sprzedawca »»»» OSD

Wypowiedziana umowa może być umową kompleksową, wówczas wypowiedzenie dotyczy dwóch usług – sprzedaży i dystrybucji. Odbiorca musi więc podpisać nową umowę na świadczenie usług przesyłu, stroną będzie lokalny OSD. Przy kolejnej zmianie sprzedawcy, potrzebna będzie jedynie aktualizacja danych odbiorcy, gdyż umowa ta podpisana jest na okres bezterminowy, jej wypowiedzenie równoznaczne jest z tym iż rezygnujemy z energii elek. w domu. Dostosowanie urządzeń pomiarowych to już rzadkość, jednak dystrybutor może wymienić licznik jeśli obecnie nie są dostosowane z IRiESE, koszt pokrywa dystrybutor, jedynie w przypadku taryf biznesowych koszt wymiany to ciężar Odbiorcy.

»»»» OSD

Odczyt urządzenia pomiarowego po to by przekazać wskazania poprzedniemu sprzedawcy w celu naliczenia płatności za energię.

Zakończony proces sprzedawcy zaowocuje niższymi rachunkami za energię, dlatego warto zastanowić się nad zmianą, po zmianie czekają Odbiorców niespodzianki w postaci dwóch faktur. Pamiętajcie już płacie za dwie usługi są one ujęte na jednej fakturze, po zmianie to się nie zmienia płatności są takie same jeśli idzie o dystrybucję gdy idzie o sprzedaż niższe, sposób rozliczenia ujęty jest jedynie na dwóch osobnych rachunkach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s