Czy można reklamować swój rachunek za prąd i jak to zrobić?

Wszelkie reklamacje związane z wysokością rachunku, sposobem naliczenia najlepiej składać na piśmie. W treści wyraźnie wskażmy co kwestionujemy, czy jest to okres naliczeń, sposób, czy po prostu kwota jaką przyszło nam zapłacić a z jakichś przyczyn wydaje nam sięga wysoka. Zachowaj kopię treści pisma jaką wysłałeś do zakładu energetycznego.

Ważne by w treści znalazło się twoje żądanie, musisz wiedzieć co ma być wynikiem rozpatrzenia reklamacji. O ile w tym wypadku nie ma mowy o zwrocie czy wymianie, tylko o skorygowaniu płatności nie pomijaj tego punktu.

Podpis osoby, która ujęta jest na fakturze, ona też jest adresatem pisma, reklamacja składana w czyimś imieniu nie przyniesie rezultatu, chyb, że legitymujemy się upoważnieniem.

W piśmie należy wyraźnie wskazać jakiego punktu poboru energii dotyczy reklamacja, najlepiej spisać te dane z faktury. Będzie to nr klienta, nasze dane, nr faktury czy ww numer licznika i punktu poboru.  Zakład energetyczny nie może pozbawić się praw do informacji, musi Cię też poinformować jakie było twoje zużycie energii w poprzednich okresach. Niestety reklamacja rozpatrzona będzie w ustawowym terminie 14 dni o daty kiedy zakład otrzyma twoje pismo. Dobrą wiadomością będzie brak wiadomości, na podstawie art. 6c ust 1 prawa energetycznego, jeśli w tym terminie nie otrzymasz odpowiedzi reklamacja jest uwzględniona. Pamiętaj, że fakturę trzeba zapłacić, nawet w przypadku złożenia pisemnej reklamacji. Chociaż powyższa regulacja prawna stanowi także, że jeśli nie opłacisz faktury (reklamowanej) za energię sprzedawca pomimo zgłoszenia tej sprawy do dostawcy nic nie wskóra. Do czasu rozpatrzenia sprawy zakład nie może zostawić się bez energii.

Reklamacja nie została uwzględniona – pozostaje jedynie sąd, pismo skieruj do właściwego ze względu na twój adres zamieszkania. Do wniosku dołącz fakturę, pismo jakie wysłałeś do sprzedawcy  ich odpowiedź oraz jeśli są to inne załączniki. O terminie rozprawy poinformuje Cię są, prawdopodobnie pozew musisz sporządzić dwóch egzemplarzach, jeden dla sądu drugi dla pozwanego. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych.

Jeśli porównując twoje dotychczasowe zużycie sprzedawca uzna, że faktycznie dana faktura może być błędna i nie zachodzi tu błąd co do ceny kWh, innych stawek tylko nadmiernej ilości pobranych kilowatogodzin. Nie obejdzie się bez laboratoryjnego badani licznika, może też o to wnieść sam, takie żądanie przysługuje cie na mocy rozporządzenia  Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jeśli licznik działał poprawnie – niestety zapłacisz za badanie. Zanim poprosisz o analizę urządzenia pomiarowego porównaj zużycie przeglądając dotychczasowe faktury.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s