Bonifikaty za przerwy w dostawie energii

Świadomy odbiorca, to odbiorca, który wie jak walczyć o swoje prawa. Dzięki akcjom prowadzonym przez media jesteśmy światkami największych zmagań o swoje z wielkimi firmami energetycznymi.

UOKiK

Prawo konsumenta jest niezbywalne, nie ważne czy usługę nabywamy przez Internet czy w lokalu sprzedawcy. O ile sprzedawcy informują odbiorców o sowich prawach jedynie  w regulaminach to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podaje, że mamy prawo uzyskać taką bonifikatę, jeśli doszło do przerwy w dostawie energii elektrycznej. Niewiele osób o tym wie, jeszcze mniej korzysta, oczywiście nie dotyczy to każdego przypadku.

Aktem, który reguluje sposób określenia kwot jakie przysługują odbiorcy za przerwy w dostawie energii elektrycznej jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126, z późn. zm.).

Taryfa energetyczna

Co rocznie procedura przyznawania bonifikat jest też publikowana prze sprzedawców energetycznych w Taryfie, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Bonifikatę nalicza się od jednostki energii elektrycznej, która nie została dostarczona. Bonifikata obliczana jest jak pięciokrotność ceny energii za okres, w którym wystąpiła przerwa. Oczywiście nie wiemy ile prądu byśmy pobrali w danym dniu, w którym wystąpiła przerwa, ilość energii jaka miała więc zostać dostarczona do danego odbiorcy jest obliczana jako średnia poboru z ostatnich dni. Przerwa dla gospodarstwa domowego może wynieść jednorazowo 24 godziny, w ciągu roku łącznie przerw w dostawie nie może być więcej niż 48 godzin.

Dystrybutorzy zastrzegają, że awaria spowodowana  siłą wyższą, czy zdarzeniem zewnętrznym np.   burzami czy wichurami, nie podlega roszczeniom. Prezes URE ma jednak na to inne zdanie, przepisy warunkują wypłaty bonifikaty za przerwy w dostawie, bez względu na przyczynę. Zakłady energetyczne upierają się jednak przy swoim i wypłacają bonifikaty tylko w przypadku kiedy same uznają się za winne.  Same wytyczyły sobie zasady tej odpowiedzialności  zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego. Ponieważ w razie wystąpienia siły wyższej KC zwalnia z odpowiedzialności jak podaje art. 471 KC więc i odbiorcom nie przysługują bonifikaty z tego tytułu bonifikaty. Może w przyszłości ten sta zostanie unormowany?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s