Zmiana sprzedawcy energii dla firm

Oszczędność energii możemy pozyskać poprzez zmianę dotychczasowego sprzedawcy energii, wówczas zawieramy nową umowy sprzedaży na korzystniejszych niż dotychczas warunkach. Jak przebiega ten proces?

zbieranie ofert sprzedażowych

Warto w pierwszej kolejności sprawdzić od kogo obecnie mamy energię elektryczną, czy posiadamy taryfę na gospodarstwo domowe czy na firmę, wówczas będziemy wiedzieć na jakie oferty zwracać uwagę.

Obecnie na obrót energią elektryczną koncesją legitymuje się około 326 spółek sprzedażowych.

Sprzedawcę można wybrać zgodnie z swoimi predyspozycjami, czyli wybieramy tego, który daje nam lepszą stawkę za kWh. Warto zebrać wszystkie oferty nawet od dotychczasowego sprzedawcy, może  będzie miał lepszą ofertę.

Taki sposób postępowania pozwoli sprawdzić kto i na jakich warunkach może nam sprzedać energię taniej i nie obarczy nas dodatkowymi kosztami. Szczególną uwagę należy zwrócić dodatkowe opłaty jak i na:

– gwarancję stałej ceny w okresie obowiązywania umowy,

– termin jej wypowiedzenia,

– to, czy sprzedawca energii ma zawartą generalną umowę dystrybucyjną z operatorem systemu dystrybucyjnego – ODS.

– inne opłaty typu opłata handlowa.

wybór najkorzystniejszej oferty

Kiedy już zdobędziemy oferty i się z nimi zapoznamy warto wybrać tę najkorzystniejszą, pomóc w tym może porównanie cen energii. Warto wcześniej określić kryteria, które wskażą elementy ważne przy wyborze najlepszej oferty. Niska cena za kWh to tylko połowa oszczędności, może sprzedawca zaproponuje inne bonusy gratisy czy usługi dodatkowe.

dowiedz się więcej o sprzedawcy

Sprawdź co piszą o danym sprzedawcy w sieci, może oferta jest satysfakcjonująca ale sprzedawca stosuje nieczyste zagrywki po podpisaniu umowy. Sprawdź czy sprzedawca nie znajduje się w stanie likwidacji czy upadłości.

zmiana samodzielna czy przez pełnomocnika

Zmiana sprzedawcy wymaga dokonania określonych prawem czynności, których odbiorca może dokonać osobiście, bądź upoważnić do tego nowego sprzedawcę  dając mu pełnomocnictwo.

Lepszym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa to zdecydowanie uproszcza procedurę. Mamy też pewność, że wszystko zostanie dopełnione, a skoro proces jest darmowy, to nie ma co się zastanawiać. Na pełomocnictwie  z pewnością musimy podać:

–    imię i nazwisko lub nazwa jednostki,

–    adres zameldowania lub adres jednostki,

–    pesel lub numer dowodu/paszportu lub w przypadku jednostek NIP,

–    adres punktu poboru energii elektrycznej.

Do czego upoważniony jest przedstawiciel:

–    zawieranie umów o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD, jeśli taka umowa nie jest jeszcze zawarta,

 – wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (lub umowy kompleksowej czyli umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji) z dotychczasowym jej sprzedawcą,

–    zgłoszenie OSD do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej (lub umowy kompleksowej) zawartej z nowym jej sprzedawcą.

Dalsze działania

Kontrola dokumentów przez OSD, jest to podmiot lokalny, który zostaje powiadomiony o zmianie. Jesteśmy przyłączeni do sieci OSD, i z nim musimy podpisać umowę na usługę dystrybucji. Operator systemu dystrybucyjnego weryfikuje ten dokument. Informuje brakach formalnych, stanowiących przeszkodę do przepięcia.

Rozwiązanie umowy kompleksowej, skutkuje przesłaniem przez OSD jednostronnie podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Umowa musi być zawarta przed wejściem w życie umowy sprzedaży, w naszym imieniu zawiera ją nowy sprzedawca.

odczyt licznika

Do pięciu dni od dnia zmiany sprzedawcy dystrybutor (OSD) odczyta licznik, a dane z odczytu przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w celu rozliczenia. Zmiana może skutkować ewentualnym dostosowaniem układów pomiarowych do wymagań nowego sprzedawcy (zakup nowych liczników – zmiana jest kosztem odbiorcy biznesowego, bo to on jest właścicielem urządzenia pomiarowego.

opłata dwóch faktur za prąd

Zawsze opłacaliśmy dwie usługi tylko były one naliczone na jednym rachunku za prąd. Teraz otrzymamy fakturę dotyczącą obrotu od sprzedawcy i fakturę dotyczącą dystrybucji od OSD. Nie zmienią się stawki opłat dystrybucyjnych, gdyż są one zapewnione w taryfie ogłaszanej przez sprzedawcę.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s