Konkurencja w sektorze energii

Skuteczna konkurencja w sektorze energetycznym jest fundamentalnie dla tanich i niezawodnych dostaw energii. Jednakże, sieci elektryczne i przewody gazowe są tak zwane naturalne monopole. Przesył energii nie byłby skuteczny, jeśli występowałoby kilka sieci obok siebie, wówczas można by wówczas można by mówić o konkurencji, ale czy o bezpieczeństwie sytemu?

Na rynkach, wytwarzanie energii, handel i sprzedaży do konsumenta końcowego, przesył i dystrybucja to odrębne dziania, nie powinna wręcz nie może występować między nimi konkurencja. Wszystkie firmy powinny wspierać się w założeniach polityk energetycznych, pomimo tego, że sprawami infrastruktury, zajmuje się jedynie lokalny operator sytemu OSD i krajowy operator systemu PSE.

Konkurencja na rynku energii, jak i wypełnianie liberalizacji prawa, może spełnić się tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku sieć działają na niedyskryminacyjnych zasadach. Aby to zapewnić, dostęp do sieci i opłaty sieciowe są regulowane przez państwo. Nadzór regulacyjny trwa w stosunku do taryf energetycznych, ceny taryfy g11 czy innych są regulowane w stosunku do wszystkich dostawców.

Oczywiście, przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą ograniczać konkurencji na rynku działania. Przedsiębiorstwa jak i organy państwowe czy wspierające w innych branżach są zgodne z ogólnymi wytycznymi krajowego i europejskiego prawa konkurencji w tym zakresie. W celu ścigania naruszeń ustawy o konkurencji i prawa antymonopolowego powstały specjalne urzędy antymonopolowe, które są  odpowiedzialne za nadzór, sprawdzenie i ewentualne ukaranie.

Sektor energii

Prawidłowe działanie sektora energetycznego może przebiegać na kilku płaszczyznach.

  • Zapewnienie dostępu do sieci oraz prawidłowe wykonanie połączenia sieciowego.
  • Rozporządzenie opłatami sieciowymi.
  • Rozdzielnie sieci oraz sektorów wytwarzania, handlu i dystrybucji.
  • Wzmocniony nadzór podmiotów prawa antymonopolowego przed nadużyciami cen w dominacją oraz innymi przejawami zakłócania konkurencji.
  • Współpraca na poziomie europejskim
  • Przyznanie prawa służebności dla prowadzonej dostaw energii

Różnorodności na rynkach energetycznych jak i dostęp do narzędzi do rynków konsumpcyjnych jest niezbędny. W związku z tym dostęp do sieci oraz połączenie sieci energii elektrycznej i gazu są gwarantowane przez prawo i może być egzekwowane na mocy decyzji organów państwowych i organów regulacyjnych tzn. w sądzie.

Siatka podłączeń elektronicznych

Obowiązuje zasada niedyskryminacyjnego prowadzeni przyłączania nowych elektrowni do sieci nie tylko tych wyodrębnionych w strukturach spółek ale także indywidualnych odbiorców. Działanie to ma przeciwdziałać w przypadku zatorów w sieci jak i nie doprowadzi do przestojów w dostawach.  Podobne zastrzeżenia są w sektorze gazu, dostęp do sieci od 1 października 2007 został znacznie ułatwiony. Na podstawie tak zwanego modelu dwóch umów, odbiorca może  korzystać z usługi sprzedaży jak i dystrybucji, co wiąże się z korzystaniem z usług dystrybutora lokalnego w obydwóch przypadkach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s