Początki elektryczności – jak kiedyś powstawał prąd

Zjawiskiem, które badano jeszcze w początkach XVIII wie było przenoszenie ładunku z jednego ciała na drugie. Robiono przez bezpośrednie zetknięcie lub przez połączenie drutem metalowym. Ładunek przenosił się nawet po wilgotnym sznurze konopnym. Nie wszystkie jednak ciała miały tę właściwość przenoszenia ładunku (np. sznur jedwabny już nie). Te substancje, po których ładunek mógł się przenosić, nazwano przewodnikami (należą do nich m.in. wszystkie metale i roztwory soli), natomiast te, po których nie mógł — izolatorami. Podział ciał na przewodniki i izolatory wprowadził S. Gray.

Continue reading

Advertisements