Jak czytać rachunek za prąd od Enea

Zrozumieć swój rachunek za prąd

Jest to kwota, za którą dostawca energii wystawi nam fakturę za zakup energii elektrycznej na niego. Ta ilość jest obliczana na podstawie zużycia energii dzięki licznikowi, chociaż istnieją też inne sposoby fakturowania, np. system prognozowany czy pre-paid, w którym faktury się nie otrzymuje.

Cena energii  jest dowolnie ustalana przez każdego dostawcę i odbiorcę w postaci warunków umowy. Dodatkowym zapisami są kwestie dotyczące taryfy, okresu fakturowania, bilansowania, odszkodowań za niedotrzymanie parametrów jakościowych. Każdy kraj jak i każda firma sprzedażowa ma swój wzór rachunek za energię elektryczną, warto poznać jak on wygląd w firmie Enea.

enea1

 1. Numer faktury VAT.
 2. Data sprzedaży.
 3. Miejsce poboru energii.
 4. Akcyza
 5. Zależna od wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną.
 6. Kwota do zapłaty.
 7. Data wystawienia faktury.
 8. Termin płatności.
 9. Numer konta bankowego, na które należy wpłacać należności.
 10. Miejsce przeznaczone na komunikat marketingowy.

enea2

 1. Dane sprzedawcy oraz dane korespondencyjne właściwe dla danego obszaru.
 2. Okres rozliczeniowy, za jaki płacisz fakturę. Grupa taryfowa, do jakiej należysz.
 3. Numer licznika rozliczeniowego energii czynnej.
 4. Data odczytu licznika.
 5. Opłata za energię czynną. Cena prądu, który w danym okresie rzeczywiście wykorzystałeś.
 6. Opłata stała sieciowa. Obliczana jest w zależności od charakteru poboru energii (od liczby faz) lub od wielkości zapotrzebowania na moc, którą ustalasz przed podpisaniem umowy. Odnosi się do kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej i układów pomiarowych. Jest to opłata za utrzymanie sieci w pełnej gotowości przez operatora (koszty utrzymania sieci, remonty itp.).
 7. Opłata przejściowa. Opłata ponoszona na rzecz wytwórców energii elektrycznej. W przypadku firm jej wysokość zależna jest od wielkości mocy umownej, a w przypadku odbiorców indywidualnych od rocznego zużycia energii elektrycznej.
 8. Opłata jakościowa. Koszty utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym. Jest to opłata ustalana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operatora.
 9. Opłata zmienna sieciowa. Koszt przesłania energii elektrycznej sieciami wysokiego i średniego napięcia do Twojego domu lub firmy.
 10. Opłata abonamentowa. Koszty obsługi klienta obejmują m.in.: koszt wystawienia faktury i jej dostarczenia, koszt odczytu liczników i ich kontroli.
 11. Blankiet do przelewu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s